هنردر خانه

مجموعه ایی از کارهای دستی و هنرهای خانگی

اشارپ قلاب بافی

اشارپ

اشارپ قلاب بافی

نقشه اشارپ قلاب بافی

این مدل اشارپ از وسط شروع میشود و۱۰ زنجیره که به صورت حلقه درآمده ونیمی از آن را با۲۰ پایه بلند پر میکنیم که در نقشه هم مشخص است برای ردیف دوم نیز ۲۰ پایه بلند روی آن زده میشود  وردیف سوم نیز ۲۰ پایه بلند با فاصله ۱ زنجیره بافته میشود وبقیه مراحل طبق نقشه بافته میشود .......

 

موفق باشید

[ بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ ] [ 20:43 ] [ کدبانو ]

[ ]